Tükrük bezleri hemen her hekimin az ya da çok çalıştığı alanlarda yer alır. Romatologlar, dermatologlar, diş hekimleri, pratisyenler, iç hastalıkları uzmanları saha çalışmalarında bu hastaları görmüşlerdir. Ancak, bu konuda en derinlemesine çalışanlar KBB uzmanlarıdır.

KBB uzmanları tükrük bezi hastalıklarından iltihaplanmaları, yangısal hastalıkları, vücudun diğer hastalıklarına eşlik eden durumları, taşlara bağlı tıkanmaları ve tümörlerini teşhis ve tedavi ederler. Son yıllarda vücudun boşluklarına girerek tıbbi girişimler yapılmasında çığır açmış olan endoskoplarla görerek çalışmalar, çok daha ince endoskoplar üretilerek tükrük kanallarındaki hastalıkların tedavi edilmesini sağladı.

Bu endoskoplar görüntüyü sağlarken, içlerinden ya da yanlarından geçirilen gereçlerle incecik tükrük kanalları içinde cerrahi işlemler yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulamaların ülkemizdeki öncüsü Dr. Erhun Şerbetçi’dir.

Erhun ile bir süredir birlikte çalışmaya başladık. Deneyimlerini paylaşma çabası bana önemli bir itici güç demek oldu. Benim baş-boyun cerrahisi alanındaki deneyimimle birleştirerek çalışma alanımızdaki kapsamı genişletmeyi amaçladık. Dr. Aytuğ Altundağ’ın katılması ile bir çalışma grubu kurduk: Tükrük bezi çalışma grubu”

Bu grupla birlikte yayınlar, sunumlar, araştırmalar, eğitsel toplantılar yapmayı hedefledik.

Hedeflerimizi gerçekleştirirken hem yurtdışı bağlantılarımız için, hem en güncel bilgi ve tartışma noktalarının içinde olabilmek için yaptıklarımız var. Benim yaptıklarımdan birisi Londra’da kurulmuş olan bir tükrük bezi merkezince düzenlenmiş olan kursa katılmak oldu. Bu kurs Mark McGurk tarafından veriliyor ve bir yıllık süre içinde dört ayrı gün boyunca kursiyerlerin ilgili her boyutta eğitilmeleri ile sonuçta her birimizin dört dörtlük tükrük bezi merkezi oluşturabilmesi amaçlanıyor.

Kursun ilk gününde McGurk’ün deneyiminin etkileyici boyutuna tanık oldum. Deneyimlerini aktarmaktan başka, kullanılan gereçleri kursta bizim kullanma şansımız oldu. Ayrıca, bir hafta önce Dallas, Texas, ABD’nde yapmış olduğum sunumu da dinlediler ve yorumlarını paylaştılar.

Bu kursun ilk gününden notlarını web sitemde paylaşıyorum. Notlar daha çok küçük inciler tarzında. Özellikle merak edenlerin yararlanabileceklerini düşünüyorum. Okuduğunu anlamakta zorluk çeken olursa, bana sayfamdaki mailden ulaşabilecektir.