Tarih: 7 Ekim 2015
Yer: Londra

 

 • Kullanılan endoskoplar çok narin ve kırılgan. Sterilizasyon personelinin bu konuda eğitimleri gerekir.
 • Cerrahi sialendoskopi set kirası 3,000 GBP/gün
 • Haftada 1 tükrük bezleri kliniği yapıyorlar. Gördükleri olguların >%50’si obstrüktif hastalıklar. Sjögren de görüyorlar. Onu ayrı bir klinikte görmeyi tercih ediyorlar
 • Kronik inflamasyonlu hastalıklar yıkamaya (irrigasyon-washout) iyi yanıt veriyorlar
 • Gördükleri çeşitli olguların “diğerleri” alt grubundaki hastalıklar arasında yer alanlar:
  • Mega duct
  • hafif şişme
  • Sarcoid
  • IgG4 hastalığı (yeni tanımlanmış hastalık)
  • Sialosel
  • Drooling (ağızdan tükrük akması)
  • Mukus retansiyon kisti
  • Akut enfeksiyon (hemen hep yabancı cismi işaret etmeli dedi)
  • Glandda lipoma
  • Sialosis (ne anlama geldiğini kendisi de bilmiyor; yakıştırma bir tanı olarak kabul ediyor)
  • Parotid glandda büyümüş lenf nodu
  • Kuru nod
  • OGG
  • Vasküler anomali
 • Tükrük salgısı son derece antibakteriyel
 • Akut sialadenit çok dirençli. 4 hf antibiyotik tedavisi gerekebilir. 2’li antibiyotik
 • Obstrüksiyona ikincil parotid gland şişmeleri çoğu kez kendiliğinden geçer. Hastaların hekime başvurmalarına kadar geçen süre ortalama 5 yıl
 • Taş görme sıklığı UK’de 28 olgu/milyon nüfus
 • Sialadenitis sıklığı 30 olgu/milyon nüfus
 • Bu hesapla UK’de 3,500 yeni olgu/yıl beklenir.
 • Ortalama yaşam uzunluğunun 76 yaş olduğu düşünülürse, Yaşam boyu görülme olasılığı %0.45
 • Yapılan bir çalışmada tükrükle birlikte, tükrüğün yıkıcı etkisine karşı kanalları korumak amaçlı mikrokalküllerin sürekli üretildiği saptanmış. Ancak, bu kalküllerin bilinmeyen n3edenlerle kanalın kıvrımlarında takılarak zamanla taşa dönüştüğü düşünülüyor.
 • Böbreklerde taş oluşumunda genetik nedenler var. Tükrük bezlerindeki ise bilinmiyor. Olasılıkla aynı mekanizma
 • Parotid duct düz değildir. Üç önemli kıvrımı var:
  • Masseter kas önü
  • Glanda ana girişte aşağıya ve arkaya doğru
 • Parotid duct en geniş yerinde 1.4 mm eninde
 • Submandibular duct hilum seviyesinde lingual sinirle çaprazlaşır.
 • BT ile yapılan incelemeler gereksiz fazla
 • Ofiste endoskopi yapıyorlar
 • Cone beam ile yapılan incelemeler keyifli (fun), ancak gereksiz
 • Sump sendromu: SUblingual glandın kuyrukğundan gelen ductusu %30 olguda submandibular ductla birleşir. %30 olguda ise birbirlerine yanyana ağız boşluğuna açılırlar
 • Sy-ubmandibular dukta ait olan palpe edilebilen taşlar glandın dışındadır ve lingual sinirin hemen posteriorundadırlar. Bu taşların %99’u çıkarılablir.
 • Palpe edilmesi güç olan taşlar ise zor olgulardır. Çıkarılabilme oranları %8’dir.
 • Bu taşlarda lingual siniri germe ve zedeleme riski vardır.
 • Striktür çeşitleri:
  • Noktasal
  • Çoklu noktasal
  • Bütün dukt boyunca
  • pre-
 • Tükrük bezi dukt striktürlerinin büyük kısmı parotid glanddadır. Etio: Otoimmün?
 • Radyoaktif iyota bağlı striktürlerde birşey yapmaya gerek yoktu.r. Çoğu 18 ayda kendiliğinden belirtisiz hale geçer
 • Striktürler kronik sorunlara yol açmazlar
 • Komple striktür glandda atrofiye yol açacaktır.
 • Mukus ekstravazasyon kistleri
  • Mukozal
  • Ranula
  • Plunging ranula (derine dalmış olan ranula)
  • Sublingual gland derinindeki ranula
 • Sublingual gland baş ve kuyruk olarak iki bölüme sahiptir. Kuyruk daha büyüktür.
 • Ranula tedavisi sublingual glandın çıkarılması olarak kabul edilir. Ancak ilk seçim sütürle kaçağın olduğu noktanın kapatılması olmalıdır. Bu durumda çoğu kez daha büyük operasyona ve sublingual gland ekszyonuna gerek kalmayacaktır.
 • Mega dukt sebebi
 • Benign hastalıklardan dolayı gland eksizyonunu %3’e indirebilmiş durumdalar
 • İrrigasyon sırasında lidokain (adrenalinli), 100 mg Prednizolon veya hidrokortizon, amoksisilin kullanabiliyorlar
 • Ranulada dukttan sızıntının olduğu yer bulunursa, odağın koterize edilmesi ile veya sütüre edilmesiyle ranula tedavisi sağlanabilir.
 • Çalışma ortamının geliştirilmesi için hasta sevki sağlanması, personel, eğitim, radyoloji bölümü ile ortak çalışmalar, donanım, hastane-ofis ortamları ve tanıtım hakkında da eğitim verildi.
 • Personel:
  • 2 cerrah
  • Radyolog
  • 2 hemşire
  • Sterilizasyon sorumlusu
 • Gas plasma sterilizasyon gereken gereçler var
 • MR’da tükrük kontrast gibi kullanılabilir. Parankim lezyonlarında tercih edilir
 • Sialogram sırasında hava enjeksiyonu taş benzeri görünümü verebilir; kaçınılmalı.
 • Sialografi kontrendikasyonu: Akut enfeksiyon
 • Modern tükrük bezi radyolojisi: usg==>sialendoskopi==>MRI şeklinde
 • Endoskoplar Storz ve Polydiagnost markalarda
 • Mikroendoskopların kullanılma alanları:
  • Tükrük bezleri
  • Çene eklemi
  • Frontal sinüs
  • Lacrimal kanal
 • Feacet mouth gag ağzı açık tutmak için kullanılıyor
 • Submandibular sialendoskopide %10-15 geçici lingual sinir hipoestezisi, %1 klıcı
 • Lingual sinirde iyileşme sırasında yanma hissi geliştirme eğilimi var. Özellikle ağır zedelenmelerde
 • Sialendoskopi enfeksiyona yol açabilir, tığkı diğer kateterizasyonlar gibi. O nedenle antibiyotik profilaksisi gereklidir.
 • >4-5 mm taşlarda dikkat
 • Basket kullanırken, COOK introducer kullanılmışsa, baket working channel’den sokulmuyor
 • Papillotomi sırasında buccinatör kas kesilmemeli. Aksi takdirde ağır stenoz gelişebilir.
 • Taş büyüklüğü arttıkça ESWL (ekstrakorporaeal taş kırma) ile kırma olasılığı daha az
 • Uygulamalara başlarken, palpe etmesi kolay olan taşlarla başlamakta yarar var
 • Genel anestezi ile başlamak yararlı
 • Karşı tarafta durarak çalışılmalı (Sağ gland için hastanın solunda durmak vb)
 • Dili kenara gazlı bezle çekerek çalışıyor
 • Ductoplasty (papillotomi) sıklıkla yapılıyor
 • Dukttaki taş masseter kas ile punctum arasında ise, punctumu kesmeden çalışılabilir, buccinator kas lifleri arasından
 • Striktür nedeniyle oluşmuş sialosel tedavisindeHyacin tb 4 tb/gün ve baskı
 • Ekstrakaplsüler disseksiyon 2-3 cm çaplı tümörlerde daha kolay
 • UK’de yılda 2000 hastata sialadenektomi yapılıyor
 • 3700 hasta/yol sialadenitis nedeniylre hastaneye yatırılıyor
 • Komplikasyon oranı %1-3
 • Sialendoskopi başarı oranları
 • Girişimsel %86
 • Min invaziv cerrahi ile %93
 • Sarı taşları kırmak daha zor.
 • Olympus siya membran ile geri sıvı kaçışı engellenebilir.
 • #12 teller daha güçlü.
 • İntraoral usg hockeystick probe ile yapılıyor.