İletişim: 0212 375 64 30 | E-Posta | English

Estetik Burun Ameliyatı – Rinoplasti

 
Estetik Burun Ameliyatı Rinoplasti
 

Rinoplasti ve Estetik Anlayışım


Rinoplasti ve estetik anlayışı, altı çizilmesi gereken bir kavramdır. Hekim olarak, rinoplasti operasyonu geçiren bir hastanın burnunun hemen anlaşılan sunilikte olması istenmemektedir. Amaç kişinin burnuna bakılması değil; gözlerine, beden diline, bütün güzelliklerine bakılmasıdır. Tüm bu bütün içerisinde yalnızca burun fark ediliyorsa, aslında bu burun kusurludur. Estetik anlayışta izler her ne kadar yok edilmeye çalışılıyorsa da, dışarıya yapılmış bir burun izlenimi vermekten kaçınılır. Bunun için operasyon sırasında buruna biçim verilirken yüz özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Aslında kişinin estetik görünümü, burunla göze batmayan bir görünüm olmalıdır.
 
Rinoplasti ve Estetik Anlayışım
 

Rinoplasti Sadece Estetik Bir Ameliyat mıdır


Rinoplasti sadece estetik bir ameliyat değildir. Rinoplasti ameliyatı burun şeklini değiştiren bir ameliyattır fakat bu şekil değişikliği burun organı üzerinde birçok farklı etkiye yol açar. Örneğin burunun küçüldüğü durumda, içerisindeki yapıların büyük kaldığı bir durum meydana gelir. O nedenle bu yapıların uygun boyutlara ulaştırılması gerekir. İkinci olarak, burun orta duvarının düzgün şekil alması durumudur. Bir diğer önemli nokta, burun orta çatısıdır. Çünkü bu bölge tavan hava akımının kontrol edildiği yerdir. Özetle rinoplasti estetik bir ameliyattır, aynı zamanda burun solunumunu da rahatlatmaya yöneliktir.
 

Rinoplastiye Hazırlık Aşaması Nasıldır?


Rinoplastiye hazırlık aşamasında hastalar karar verme süreci yaşarlar. Bu süreçte hasta ile uzun bir şekilde konuşulur, istekleri ve beklentileri anlaşılmaya çalışılır. Burunun tüm kısımları muayene edilir ve en az yedi açıdan değişik fotoğrafları çekilir. Bu görseller hastayla incelenip hasta beklentilerinin gerçekçi olduğuna karar verildikten sonra ameliyata ait riskler, yararlar ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konuşulur. Buna ek olarak hastanın okuması ve doldurması için birtakım formlar verilir. Karar verilmeden önce daha fazla bilgi almak ve danışmak için gerekirse hastayla ikinci bir görüşme yapılır. Görüşmenin ardından ameliyatın hazırlık aşaması tamamlanmış olur.
 

Rinoplasti Ameliyatı Öncesi Kişinin Psikolojisi Nasıldır?


Çok değişken psikolojiler görülmekle birlikte; genellikle bu insanların aynaya bakmak ve yandan fotoğraf vermek istemeyen kişiler olduğu söylenebilir. Bu tip durumların dışında bazen ise durumu takıntı haline getiren kişilerle karşılaşmak mümkündür. Hayatındaki tüm olumsuzlukları burnuna mal eden insanlar da bulunmaktadır. Hekimler de hastaları anlamaya ve daha sağlıklı bir yöne sevk etmeye çalışmaktadır. Böylelikle gerçekçi beklentiler karşılanmaya çalışılır.
 

Rinoplasti Ameliyatı Ne Kadar Sürer?


Rinoplasti ameliyatı 3-4 saat civarında sürmektedir. En iyi sonucu elde etmek adına daha da uzun süren operasyonlar gerçekleştirilebilir. Süre önemsenmeksizin hasta sağlığı ön planda tutulup, bütün riskler yok edilmeye çalışılır. Burun ameliyatı çok ince bir iştir ve küçük alanda saatlerce uğraş gerektirir.
 

Bir Hekim Olarak Rinoplastide Hangi Tekniği Tercih Ediyorsunuz?


Genellikle açık rinoplasti ameliyatı tercih edilmektedir. Rinoplasti ameliyatı aslında yepyeni bir burun yapmaktır. Bu yeni burun yapılırken ister istemez eski burundaki yapılar bozulur ve tüm dengeler alt üst edilir. Fakat bu işlemler yapılırken sapasağlam yeni bir burun yapılacağı bilincinde olunur. Ameliyat sahasına en iyi şekilde hakim olunabilmesini ve sonuçtan emin olunabilmesini sağlayan en etkili teknik, açık rinoplastidir.
 

Açık Rinoplasti Nedir?


Açık rinoplasti, rinoplastideki iki ana yaklaşımdan biridir. Yalnızca burun ucunda birkaç milimetrelik bir kesi eklenmiş ise bu işlemin adı açık rinoplastidir. Açık rinoplastinin temel özelliği, burun ucu bölgesi açılırken istenilen işlemlerin rahatlıkla yapılabilmesidir. Bu durum başka hiçbir teknikte elde edilemediği için açık rinoplasti tercih edilmektedir.
 

Kapalı Rinoplasti Nedir?

Kapalı rinoplasti, burnun tamamen içinden yapılan ve dışarıdan herhangi görünür bir yerde iz bırakılmayan ameliyat çeşididir. Açık ve kapalı operasyonların arasındaki temel fark, burnun dışındaki izdir. Kapalı rinoplasti yapıldığında bu izler iç kısımda kalır, dışarıdan fark edilmez. Bu operasyonda üst ve orta kısımların ameliyatı kolayken, alt kısımda daha zor olabilmektedir. O nedenle daha sınırlı yerlerde kullanılmaktadır.

Hekimler için tercihen bekleme süresi bir yıldır. Bir yılın ardından buruna tekrar dokunulabilir. Ancak özel durumlarda bu süre altı aya kadar çekilebilmektedir. Sürenin yanı sıra, kişinin gerçekçi bir beklentisi olduğundan emin olmak gerekir. Bazen çok küçük bir dokunuş yeterli olabilirken, bazen ise sil baştan yapmak gerekebilir. Bu durum, ameliyatın zorluk derecesi ve süresini arttırmaktadır. Bunu hekim ve hasta göz önünde bulundurur.

 

Rinoplasti Ameliyatının Teknik İncelikleri ve Burun Ucu

Rinoplasti ameliyatında burun; üst burun, orta burun ve burun ucu olmak üzere üç ayrı kısımda incelenir. Burun ucu insanlarda birçok farklı modellere sahiptir ve daha narin yapılardan oluşur. Önemli yapılardan bir çifti, sağ ve solda at nalını andıran kıkırdak yapılar ve bunların çevre dokularla olan bağlantılarıdır. İhtiyaç doğrultusunda bu yapılara gerekli yön verilir ve ince çalışılan bir işlem uygulanır. Son dokunuş burun ucuyla yapılmış olur.
 

Rinoplasti Ameliyatının Teknik İncelikleri ve Orta Çatı

Rinoplasti esnasında burun üç ayrı parçada ele alınmalıdır. Böylelikle hem operasyon kolaylaşır, hem de aşama aşama takip etmeye imkan sağlar. Üst çatı burunun daha sert ve kemikli kısmıyken; orta çatı, kemik ve kıkırdak ekleminin bulunduğu ve derinin en ince olduğu kısımdır. Dolayısıyla buradaki küçük düzensizlikler kendisini çok rahat gösterir. Ardından bu yapı, burunun şeklini temsil eden ana iskelet yapıya dönüşür. Orta çatı, rinoplasti ameliyatında en önemli yerlerden biridir. Çünkü yalnızca yandan görünümde değil, önden bakıldığında da burunun biçimli görünmesini sağlamaktadır. Ayrıca nefes almada da önemli bir etki yaratmaktadır.

Burun üst taraflarda daha darken, aşağılara doğru genişlemesi gerekir. Bu işlem yapılmamışsa, bu burunun estetik ameliyat geçirdiği kolaylıkla anlaşılır. Çünkü daha önceki tekniklerde, burundaki kemer alınıp yanlardan daraltılırdı. Fakat bu yöntem hem operasyonun kolaylıkla anlaşılması, hem de zaman geçtikçe çöküntülere yol açması açısından doğru değildir. Günümüzde bu deformitelerin meydana gelmemesi için orta çatı sağlam ve biraz daha geniş yapılmaktadır. Orta çatının bir diğer önemi de buruna giren havanın kontrol edildiği bölge olmasıdır. Eğer orta çatı daraltılırsa, nefes alma bozulur ve kişinin sesi değişir. O nedenle orta çatının önemi oldukça büyüktür.

 

Rinoplasti Ameliyatının Teknik İncelikleri ve Üst Çatı

Burun ameliyatı yapılırken, burun üç ayrı bölümde ele alınır. Bunlardan ilki üst çatıdır ve burunun kemikli bölümüdür. Daha serttir ve daha az belirgindir. Fakat aynı zamanda burunu taşıyan ve ona yön veren bölge sayılmaktadır. Üst çatı yalnızca burun kökü olarak düşünülmemelidir, aynı zamanda alın ile yaptığı bir eklem söz konusudur.

Ameliyat yapılırken burnun üst kısmındaki çukurun derinliğine dikkat edilir. Burada yapılacak işlemler için her gereç kullanılamamaktadır. Bu bölgeyi derinleştirmek için kemiği törpüleyen “tur” adı verilen motorlu bir gereç kullanılır. Tam tersine bu bölge yüzeyselleştirilmek istenirse, ilgili kısma küçük parçalar eklenir. Bunun için orta ve daha üst bölümü daha sert tutarken, yanlara doğru olan bölümü yumuşatarak şekil vermek gerekir. Tüm bu işlemler 4-5 mm çapında bir bölgede yapılmaktadır. Hemen altındaki kemikte çalışırken kullanılan, kemiği törpüleme motorunun çok iyi etkiler yarattığı söylenmelidir. Üst doku burna yön vermesi açısından oldukça önemlidir. O nedenle rinoplastiden bahsederken üst çatıya ayrı bir önem verilmelidir.

içerik
 

Rinoplasti Sonrası Kişinin Psikolojisi Nasıldır?

Rinoplasti sonrası kişinin psikolojisi harikadır. Kişi ne istediğini biliyor ve istediğini elde etmiş ise iyi bir sonuç elde edilmiş demektir. Hekimler, operasyonun başından itibaren gerçekçi beklentileri olan kişilerin istedikleri sonuca ulaşmaları için uğraşır. Estetik anlamda bu başarıya ulaşıldıktan sonra pozitif farklar görülmeye başlanır. Hastalar kendilerine daha farklı bakmaya başlar, özgüvenleri yerine gelir.
 

Rinoplastiden Sonra Kişinin Yüzü Değişir mi


Rinoplastiden sonra hastanın yüzünün değişip değişmediği sıkça sorulan bir sorudur. Hekim olarak hastanın yüzünün değişmesi kesinlikle istenmemektedir. Rinoplasti ameliyatı öncelikle burnu değiştirir. Sadece burnun değiştiği, yüzün değişmediği yönünde yorumlar da olmaktadır fakat burunun değişimiyle yüzdeki ifade değişmektedir. Burundaki kırık hatlar ve belirgin hoşnutsuzluklar giderildiği zaman, kişi daha düzgün bir yüze sahip olmaktadır. Bu durum, karşı taraf için de daha pozitif bir ifade yaratmaktadır. Özetle bu operasyon sonrasında yüz ifadesinde olumlu bir değişiklik söz konusudur.
 

Daha Önce Rinoplasti Ameliyatı Olan Bir Kişi Yeniden Estetik Burun Ameliyatı Olabilir mi?


Daha önce rinoplasti ameliyatı olan bir kişi yeniden estetik burun ameliyatı olabilir. Aslında hekim ve hastanın ortak arzusu, ameliyatın tek seferde başarılı sonuçlanmasıdır fakat bazen elde olmayan nedenlerden dolayı ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Öncelikle bu nedenin iyi anlaşılması çok önemlidir ve önceki ameliyatın üzerinden belirli bir süre geçmiş olmasına dikkat edilmelidir.
Sosyal Medya
Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook
Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
Dr. Mazhar Çelikoyar

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Çelikoyar, Şişli Etfal Hastanesi’nde başladığı Kulak Burun Boğaz (KBB) ihtisasını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda tamamlayarak 1989 yılında KBB Uzmanlığını aldı.

Devamı..
 
 
 

KBB UZMANLIK ALANLARIM

Gırtlak Kanseri
 

GIRTLAK KANSERİ

Tükürük Bezi Kanseri
 

TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİ

Guatr Tedavisi
 

GUATR TEDAVİSİ

Tiroid Bezi Ameliyatı
 

TİROİD CERRAHİSİ

Rinoplasti
 

BURUN ESTETİĞİ

Sinüzit Tedavisi
 

SİNÜZİT TEDAVİSİ

 
OP. DR. MAZHAR ÇELİKOYAR İLETİŞİM ve RANDEVU BİLGİLERİ

OP. DR. MAZHAR ÇELİKOYAR İLETİŞİM

 
Dr. Mazhar Çelikoyar
[contact-form-7 id=”4″]