İletişim: 0212 375 64 30 | E-Posta | English

Geniz Eti Büyümesi – Adenoid Hipertrofi

 
adenoid-01
 
adenoid-02
 

Geniz eti (adenoid) nedir?

 
Geniz boşluğu, burnun arkasında yer alır. Burun boşluğundan geçen hava geniz boşluğuna ulaşır. Geniz boşluğuna üst boğaz ismi de verilebilir. Genizden geçen hava aşağıya, boğaza, oradan da gırtlağa ve nefes borusuna yönlenir.

Geniz boşluğunda orta kulaklara hava taşıyan “östaki” kanalları yanlarda yer alır. Östaki kanalları sayesinde orta kulak hava basınç değişikliklerine ayak uydurabilir; o nedenle, ağızlarının açık olması ve burundan havanın gelmesi orta kulak havalanmasında temel bir gerekliliktir.

Geniz eti, bu boşluğun tavanında yer alan bir savunma dokusudur. Boğazdaki bademciklerin eşdeğeri sayılır. Geniz eti, özellikle çocukluk yaşlarında çok çalışan bir oluşumdur.

Yaşamın erken dönemlerinde etkin çalışan geniz eti, girintili, çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Bu yapı sayesinde daha geniş bir yüzeye sahiptir; ki, dar bir alanda da olsa savaş verdiği mikroplara karşı daha güçlü olabilmekte. Bu savunmayı içinde bulundurduğu lenfosit adı verilen hücrelerle, salgıladığı sIgA başta olmak üzere kimyasallarla gerçekleştirir.

 

Geniz etinin büyümesi nedendir?

Bazı çocuklarda geniz eti bu sürecin içinde aşırı büyüyebilir. Bu büyüme çocuğun genetik yapısından da kaynaklanabilir, geçirdiği hastalıkların sıklığından da, içinde bulunduğu ortamdan da… Büyümenin altında önlemlerle geçiştirilebilir nedenlerin başında, kreşlere devam gelir. Bu tür çocukların kreş-yuva ve benzeri ortamlardan alıkonup eve geri getirilmeleri kimi zaman hastalanma sayılarını azaltabilmekte ve ona bağlı olan geniz eti büyümelerin önünü kesebilmektedir.

Ancak her zaman sebep ortaya konamamaktadır. Kaldı ki, çocuğun eğitim hayatının sürdürülmesinin gerekliliği, ailenin çocuğu kreşe göndermekten başkaca çözüm üretememesi, ya da çok büyümüş bir geniz etinin sonuçlarının sebeplerin önünü alabilmesi durumlarında sebepi araştırmaya, zaman gerektiren uygulamalara ağırlık verme şansı olmayabilir.

 

Büyümüş bir geniz eti nelere yol açar?

 

 • Konforsuz solunum: Aşırı büyüyen geniz etinin öncelikle yaptığı etki, burundan gelen havanın yolunu tıkamak olacaktır. Bu çocuklar uyurken ağzı açık uyurlar, yemek yerken zorlanırlar, oturdukları yerde ağızları açıktır, bazen ağızlarından salya akıtırlar…Bir erişkin burun tıkanıklığından ne kadar rahatsız oluyorsa, bir çocuk da o kadar rahatsız olur. Yalnızca çocuk derdini ifade edecek durumda değildir.Günler geceler, haftalar aylar boyu burundan nefes alamayan bir çocuğun tek sıkıntısı ağız solunumunun konforsuzluğu değildir. Büyümekte olan bu çocuğun birçok yönden halihazırdaki durumunda etkilenme olduğu gibi, geleceğini de olumsuz etkileyen gelişmeler hayatının bir parçası haline gelir.
 • Uykuda rahatsızlık: Önce o çocuk nasıl etkilenir; ona bakalım. Uykusu çok rahatsız geçer. Çocuk huzursuz uyur. Bazısı ileri derecede terler. Bazısı sık uyanır. Uykusunu iyi alamayan bu çocuk gündüz ya aşırı derecede huzursuz, hatta hiperaktif olur, ya da uykuya eğilimli. Okula giden bir çocuksa, dersleri de olumsuz etkilenebilir.
  Bu çocukların bir kısmında “uyku apnesi” adı verilen, uykuda solunum durmaları hastalığına rastlanır. Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun kesintilere uğraması durumuna verilen addır. Solunumun kesintilere uğradığı gürültülü ve seyrek soluyan erişkinlerde kolaylıkla anlaşılırken, sık ve daha az gürültülü soluyan çocuklarda gözden kaçabilir.Uyku apnesinin sinsi tarzı, başlangıçta huzursuz uyku, gece terlemeleri, gündüzleri huzursuzluk gibi belli belirsiz yansımalar demek olsa da, ileri hallerde kalp yetmezliği, beyin felci, hatta ani ölüme kadar uzanabilen ağır hastalıklara yol açabilir.

Uyku apnesinin temel nedenleri arasında üst solunum yolunun tıkanması yer alır. Üst solunum yolundaki tıkanıklığa çocukluk çağında en sık yol açanlarsa büyük geniz eti ve bademciklerdir.

 • İştahsızlık: İştahsızlık bu hastalarda sık görülür. Her anne baba çocupunun iştahla yemek yemesini arzular. Bazen çocuğun az yediğini düşünen velileri iştahsızlığı abartabilirler. Ancak büyük geniz etine bağlı zorluklar yaşayan küçük çocukların daha az iştahlı olmaları doğaldır. İlginçtir, bu çocukların bir kısmı da fazla kilolu olabilir.
 • Büyüme-gelişme geriliği: Büyüme-gelişme geriliği bu çocuklarda görülebilir. Uyku kalitesinin bozulması, sık uyanmalar sonucu, uykudaki büyüme hormonu salınması azalır ve sonuçta bu çocukların büyüme ve gelişme hızlarında azalma gözlenebilir.
 • Çene kemiklerinde ve dişlerde bozulmalar: Geniz eti büyümesine bağlı olarak burun tıkanıklığı yaşayan bir çocuk ağızdan solunum yapmak zorunda kalır. Bunun uzun sürmesi sonucunda üst çene ve alt çenede gelişimsel bozulmalar görülür. Üst çenede en sık görülen bozulmalar arasında kubbe damak, üst çenede daralma, öne doğru gelişememe, orta yüzde basıklık sayılabilir. Bu çocukların yüzleri tıpta “geniz eti yüzü” (facies adenoides) olarak adlandırılır.Üst-alt çene ilişkisinde bozulma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde temas bozukluğu, diş çürükleri de bu çocuklarda sık görülür.
 • Sinüzit: Büyük ve sorunlu geniz etleri ile birlikte inatçı, bazen süregenleşmiş (kronik) sinüzit de sık görülür. Burundan ve genizden sarı-yeşil renkli ve bazen de kötü kokulu akıntıları olan, hafif ya da yüksek ateşleri olan, baş ağrıları olabilen, kırgınlık-halsizlik anları olan bu çocuklar sık antibiyotik tedavisine gerek duyarlar. İlaç tedavileri ile kısmen iyileşseler de, en küçük bir soğuk algınlığı ya da yorgunlukla yeniden aynı durum ortaya çıkar. Kronik sinüzite dönüşebilen bu durumların altında en başta rol oynayan etken, geniz etinin kendisidir.
 • Orta kulak hastalıkları: Geniz etinin yanıbaşında yer alan östaki kanalının, geniz etinin rahatsızlıklarından etkilenmemesi olanaksızdır. Geniz eti kah büyüyerek bası ile östakiyi tıkar, kah içinde barındırdığı mikroplar ve onlarla mücadelesi sırasında ortaya çıkan kimyasallarla östakiyi hasta eder. Östaki kanalı, orta kulak boşluğunun hava almasını sağlayan tek kanaldır.Çalışmasının etkilenmesi sonucunda iki ana sorun ortaya çıkar:
  • Orta kulakta sıvı birikimi ve kulak zarında çöküntü
  • Orta kulak iltihabı
 • Orta kulak sıvısı daha sinsi bir durumdur. Kulakta bir perde etkisi yaratır Bu etki de işitmede hafif azalma anlamına gelir. İşitmesindeki azalmayı algılayamayacak kadar küçük bir çocuğun yaşadığı bu durum çoğu kez gözden kaçar. Anne-baba ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar, bu durumu farkedemeyebilirler.Kısa bir süre süren orta kulak sıvıları önemsiz sayılırlar. Ancak her iki kulakta var olan ve 3 aydan fazla süren orta kulak sıvıları tedavi edilmedikleri takdirde çocuğun işitme merkezinin gelişiminde, ileri yaşlarda telaffuzunda, okul başarılarında olumsuz etkilenmeler demek olabilir.
 • Orta kulak iltihabı ağrılı, bazen ateşli seyreder. Bu nedenle gözden kaçması zordur. Çocukluk döneminde orta kulak iltihabı görülmesi sıradışı değildir. Bununla birlikte sık yineleyen orta kulak iltihapları farklı bir duruma işaret ederler ve altında sıklıkla sorunlu geniz eti yatar.

 

Çözüm?

Geniz eti ile ilgili iki yaklaşım vardır:

 • Koruyucu Çözümler
 • Kökten Çözüm

Koruyucu çözümler seçeneğinde, çocuğun hastalanmasını engellemek (kreşten almak), ilaç kullanmak (buruna kortizonlu sprey kullanımı) veya zamana bırakmak gibi uygulamalar sayılabilir.

Kreşe-yuvaya-okula giden bir çocuğu belirsiz bir süre boyunca ordan alıkoymakla çocuğa zaman kazandırılabilir. Bazı çocuklarda önemli kazanımlar elde edilirken bazı çocuklarda değişiklik gözlenmeyebilir. Ne kadar bir süre için çocuğun okuldan uzak tutulacağını kesin söylemek olanaksızdır. Birkaç hafta-birkaç ay arasında süreler gerekecektir.
Burundan kortizonlu sprey kullanımı ülkemizde sıkça tanık olduğum bir uygulama. Birçok çocuk, doktoru tarafından allerji tedavileri ile tedavi edilmekte ve bu sırada kullanılan ilaçlardan birisi de kortizonlu burun spreyleri olmakta. Bu ilaçların geniz etinin hacmini küçülttüğüne ilişkin kanıtlar olmasa da, bazı klinik çalışmalar yararlı sonuç bildirmişlerdir.

Bu uygulamanın süresine ilişkin net bir bilgi olmamakla birlikte, en az 4-8 hafta kullanımlarla sonuç alındığına ilişkin yazılar vardır.

Zamana bırakmak da bir seçenek. Çocuk büyüdükçe geniz eti aynı hızda büyümeyecek; dolayısıyla, geniz boşluğunda havanın geçebileceği açılmalar olacak ve sorunun boyutu azalacaktır. Bu süreç yıllar alabilir. Yakından izlenebilecek ve geniz etinin aşırı tıkayıcı ya da sorunlu olmadığı çocuklarda uygun bir seçenek olabilir.

Kökten çözüm ise, geniz etinin alınmasıdır. Bu da genel anestezi altında ameliyat demektir. Geniz etinin alınmasını gerektiren ana koşullar, çocuğun geniz etinden ötürü çok sık hastalanması ve/veya ağır tıkanıklık belirtileri yaşamasıdır.

 
 
 

Ameliyattan hemen sonra

Cerrahın işini tamamlamasını takiben anestezi uzmanınca hasta güvenle uyandırılır. Bir süre kendisine gelmesi için beklenir. Daha sonra odasına alınır.

Birkaç saat gözlem altında tutulan çocuğa yemek verilir. Ayağa kaldırılır ve tuvalete gitmesi sağlanır. Bu süreci iyi geçirdiği anlaşılan çocuk taburcu edilir.

 

O akşam

Ameliyat akşamı çocuklar genellikle eskisi gibi neşeli ve keyiflidirler. Küçük huzursuzlukları olabilir. Ağrı kesiciye gerek duyabilirler. Uykuya daldığında çocuğun artık ağzını kapatarak sessizce uyuyabildiği gözlenir. Bütün günü endişe işe geçirmiş anne-baba ise bitkin bir şekilde günü tamamlarlar.

 

Ertesi gün ve sonrası

 

Artık normal bir hayata dönülebilir. Üç-dört gün kadar çocuğun kalabalık ortamlardan uzak durması yerinde olacaktır. Onun dışında bir kısıtlaması olmayacak, ilaç kullanması gerekmeyecektir.

Sosyal Medya
Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook
Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
Dr. Mazhar Çelikoyar

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Çelikoyar, Şişli Etfal Hastanesi’nde başladığı Kulak Burun Boğaz (KBB) ihtisasını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda tamamlayarak 1989 yılında KBB Uzmanlığını aldı.

Devamı..
 
 
 

KBB UZMANLIK ALANLARIM

Gırtlak Kanseri
 

GIRTLAK KANSERİ

Tükürük Bezi Kanseri
 

TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİ

Guatr Tedavisi
 

GUATR TEDAVİSİ

Tiroid Bezi Ameliyatı
 

TİROİD CERRAHİSİ

Rinoplasti
 

BURUN ESTETİĞİ

Sinüzit Tedavisi
 

SİNÜZİT TEDAVİSİ

 
OP. DR. MAZHAR ÇELİKOYAR İLETİŞİM ve RANDEVU BİLGİLERİ

OP. DR. MAZHAR ÇELİKOYAR İLETİŞİM

 
Dr. Mazhar Çelikoyar
[contact-form-7 id=”4″]