İletişim: 0212 375 64 30 | E-Posta | English

Sık Sorulan Sorular

 
sss
 

Burun ameliyatı nedir?

Üç çeşit burun ameliyatı sayılabilir. Birincisi estetik ameliyattır, yani burun şeklinin değiştirildiği ameliyattır. İkincisi deviasyon için yapılan ameliyattır. Üçüncüsü de konka ameliyatıdır ki, bu son iki ameliyat burundan solumayı kolaylaştırmak içindir.

Bu ameliyatlar birlikte yapılabilirler mi?

Evet, üçü birarada yapılabilir. Hatta, estetik bir ameliyat sırasında aynı anda diğer ameliyatlar da çoğu kez birlikte yapılmalıdır; aksi takdirde ameliyatın olumsuz sonuçları olabilir.

Deviasyon nedir?

Burun, iç kısmında yanyana ilerleyen iki adet tünel ve  bu tünelleri birbirinden ayıran bir orta duvara(septum) sahiptir. Ortadaki bu  duvarın bir ya da her iki yanı ileri derecede daraltacak şekilde eğrilmeleri, katlantıları ya da çıkıntılarının varlığına genel olarak septum deviasyonu adı verilir.

Konka Nedir?

Burun tünellerinin içinde önden arkaya uzanan yan duvar kabarıklıklarına konka adı verilir. Her bir burun boşluğunda üç adet konka vardır. En altta yer alan konka büyüyüp küçülme özelliklerine sahiptir. Bu sayede burundan akan havanın akım hızını-debisini belirleyebilir.

Konka tedavisi neden gereklidir?

Tedavi gereken konka büyümeleri, süregen büyüklüğe sahip olan konkalardır.

Konkalar neden büyürler?

Konkalar çevre hava koşulları, beden pozisyonu, burun çevresi dokuların durumu ve yüzeylerini kaplayan mukozanın oluşturduğu sinyallere göre hacim değiştirebilirler. Hava kuruysa veya soğuksa genişleyerek burundan akan havanın ısınmasını veya nemlenmesini sağlarlar. Kişi yattığı zaman da konkaları şişer. Bu tür şişmelerin çoğunluğu geçicidir ve  burun solunumunu engellemez.

Konkalara da ameliyat yapılır mı?

Evet. Sıklıkla aşırı büyümüş konkaların küçültülmesi için ameliyat kararı verilir.

Burun eti konka mıdır?

Burunun solunum yollarını tıkayan her tür oluşum olabilir. Bununla birlikte en sık tıkanıklık nedeni deviasyon (orta duvar kayması) ve konka büyümesidir. Bu her ikisi birlikte daha sık görülür.

Neden deviasyon oluşur?

Deviasyonların büyük kısmı büyüme-gelişme sırasında burunun aldığı iç ya da dış şekil ile ilgilidir. Bu şekil genetik kodlarla belirlenebildiği gibi, buruna alınmış darbeler de etkili olabilmektedir. Daha az sıklıkla da burun dokularının başka hastalıkları buna yol açabilir.

Süregen konka büyümesi neden olur?

Burun tünellerinin simetrik büyüklükte olmamaları halinde, büyük boşluğu doldurmaya  çalışan bir konkaya sıklıkla rastlanır. Bu durumda bir boşluk deviasyon nedeniyle daralmışken diğer boşluk da konka tarafından daraltılmış olur ve sonuçta burundan soluma güçleşir. Konkaların diğer süregen büyüme nedenleri arasında allerjik nezle yer alırken nedeni bulunamayan büyümeler önemli bir paya sahiptir.

Deviasyon ameliyatı ne kadar zordur?

Bu ameliyat için bir benzetme olarak, diş tedavisinin bir boy büyüğü denebilir. Genel anestezi altında yapılması dışında süre olarak 30-45 dakika sürmesi, ameliyattan sonraki işgücü kaybının 1-2 günden ibaret olması bir fikir verebilir. Ameliyat türü olarak riski yüksek ameliyatlar arasında sayılamaz.

Tampon kullanılmakta mı?

Bu ameliyatlarda artık tampon kullanılmamaktadır. Son sekiz yıldır bu ameliyatlarda tampon kullanmaya son verdim. Bu sayede hastalarım, ameliyatından sonra kendine geldiğinde tamponun verdiği baskı sıkıntısından ve psikolojik rahatsızlıktan uzak uyanırlar; burunlarından da soluyabilmektedirler. Tamponun varlığı yanısıra çıkarılması da ayrı bir sıkıntılı süreçtir ki, hastalarımın bu sıkıntıyı yaşamamalarını sağlamış olmaktan büyük hoşnutluk duymaktayım.

Konka ameliyatı zor mudur?

Bu ameliyatın deviasyon ameliyatına göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Konka cerrahisi için kullanılan teknolojik gereçler sayesinde iyileşme süreci ağrısız geçmektedir.

Deviasyon veya konka ameliyatından sonra kaç gün işten ayrı kalırım?

Bu ameliyatlardan sonra hastalarıma söylediğim ameliyatın ertesi gününden itibaren işlerine dönebilecekleridir. Kimi zaman bu süreci uzatmak gerekebilir. Ancak çoğu kez, ağır fiziksel aktivitelerden bir hafta süreyle kaçınmak kaydıyla, ameliyatın ertesi günü işlerinin başına dönebilirler.

Deviasyon veya konka ameliyatları sonrası burnumun şekli değişir mi?

Hayır. Bu cerrahiler burun iç kısmının cerrahileridir. Bir komplikasyon gelişmemiş olduğu takdirde burun şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

Bu ameliyattan sonra burnum düşer mi?

Hayır. Üstte de belirtmiş olduğum gibi, burnun dış görünümünde bir değişiklik ancak olağandışı bir durumu işaret edebilir.

Burun şeklinin değişmesini istediğim takdirde, birlikte yapılabilirler mi?

Evet. Burun cerrahisinde yetkin bir kişi bütün yönleriyle burnunuzu tedavi edebilecektir.

Birlikte yapılmaları halinde burnum düşer mi?

Hayır. Estetik burun cerrahisi yaparken ana ilkelerimden birisi burnun ana iskeletinin güçlendirilmesi ve yaşam boyu şeklinin korunması olmaktadır. On yılı aşkın bir süredir izlediğim hastalarımdan netlikle söyleyebilirim ki, uyguladığım teknikler sayesinde bu burunlar şekillerini korumaktadır.

Bu ameliyatlardan sonra çok ağrım olur mu?

Burun ameliyatları sırasında uyguladığımız tekniklerden birisi de, her ne kadar hastamız genel anestezi altında ise de, burunu uyuşturmaktır. Bu sayede daha hafif bir genel anestezi verilmesi sağlanır; aynı zamanda ameliyat sonrası ağrısız ya da hafif ağrılı geçer. Genellikle hastalarım paracatemol içeren en hafif ağrı kesicilerden birisini iki-üç gün süreyle kullanmakla yetinirler.

Bu ameliyattan sonra burnum düşer mi?

Hayır. Üstte de belirtmiş olduğum gibi, burnun dış görünümünde bir değişiklik ancak olağandışı bir durumu işaret edebilir.

Burun estetik cerrahisinin uygun bir yaşı var mıdır?

Biz bu ameliyatları kızlarda 16, erkeklerde 17 yaştan itibaren yapmayı yeğleriz. Bunun nedeni yüz kemiklerinin büyümelerinin durduğu yaşlar olmalarıdır.

Belli bir yaştan sonra burun ameliyatı olmaz denebilir mi?

Benim yaşlı hastalarımda aldığım sonuçlar, kişi yaşlı da olsa bu ameliyat yapılabilir dedirtmektedir. Yaşlı hastalarda burunun toparlanmasının çok yönlü katkıları ve umulandan fazla görünümü gençleştirici etkisi olmaktadır.

Bu ameliyatların belli bir mevsimi var mıdır?

Hayır. Bu ameliyatlar yılın her günü yapılabilir. Önemli olan ameliyat sonrası dönem için uygun koşulların ayarlanmasıdır.

Burun şeklimin doğal olmasını istiyorum. Ne yapabiliriz?

Artık günümüz burun ve yüz estetik cerrahi anlayışı da bu yöndedir. Doğallık bizim ana ilkemiz olmaktadır.

Kimlere estetik burun ameliyatı yaparsınız?

Bu amaçla başvuran hastalarımla yaptığım görüşmelerden sonra birbirimizi anlayabildiğimizi hissettiğim takdirde, burun ameliyatı kararı alırım.

Kimlere estetik burun ameliyatı yapmazsınız?

Bir kişinin ameliyatla ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmaması halinde onu ameliyata almam. Burun ameliyatı sonrası, önceden hayatında varolan diğer sorunların geçeceği yanılgısı içindeki bir kişinin ameliyat olmaması gerekir.

Burnumun ameliyatla alacağı şekli önceden görmem olanaklı mı?

Hastalarım ile ameliyat öncesi görüşmelerimde bir seansı görüntü değerlendirmeye ayırmaktayım. Dijital teknoloji sayesinde fotograflar üzerinde değişiklikler yapmak ve olası sonucu göstermek olanaklıdır.

Ameliyat öncesi ne aşamalardan oluşur?

Ameliyat öncesi üç ana aşamadan oluşur. Birinci aşamada hastamla görüşmekte, tercihlerini anlamaktayım; ayrıca burun içini endoskoptan da yardım alarak değerlendirmekteyim. İkinci aşamada hastamın görüntülerini değerlendirmekte; ameliyat planı yapmaktayım. Üçüncü aşama ise ameliyat öncesi tetkiklerin yapıldığı aşamadır; ki bu genellikle ameliyat günü yapılmaktadır.

Ameliyat zor mudur?

Burun estetik ameliyatları burun içinde yapılan ameliyatlardan iki farklılık gösterir: süre ve ameliyat sonrası görünüm. Estetik ameliyatlarda süre birkaç saati bulabilir. Bu sürenin uzunluğu yalnızca yapılan işin inceliği ve cerrahınızın titiz çalışmasından ötürüdür. Ameliyat sonrasında ise, burun içi ameliyatlardan farklı olarak, burun üstünde bandaj ve bir olasılık da burun çevresinde morluklar olabilir. Bunun dışında önemli bir zorluk sözkonusu değildir.

Burun ameliyatını burnun neresinden yapıyorsunuz?

Burun dokularına ulaşabilmek için iki ana teknik vardır: açık ve kapalı. Ben sıklıklabunlardan açık olanını yeğlemekteyim.

Açık teknik ne demek?

Açık teknikle burun dokularına ulaşabilmek için, burun deliklerini birbirinden ayıran ciltten bir kesi yapılır. Bu sayede burunun bütününe ulaşmak olanaklıdır.

İz bırakmıyor mu?

Bu teknikle kesi burunun belirsiz bir yerinden yapıldığı gibi, aynı zamanda estetik kapama yapılarak izin zamanla iyice belirsizleşmesi ve yok olması sağlanabilmektedir.

Kapalı teknik ne demek?

Kapalı teknikle burun ameliyatlarında burunun iç kısımlarından kesiler yapılarak çalışılır. Bu teknik, benim ellerimde, burunun belli sorunlarını çözmekte iyi sonuç vermektedir.

Burunun dışını kim yapmalı? İçini kim yapmalı?

Bu konudaki ayrım fazla abartılmıştır. Burun dışını burnun içinden tamamen bağımsız düşünmek ya da tersi anlayışı savunmak doğru değildir. Önemli olan hekimin estetik altyapısının güçlü olması, burun içi anatomisini ve fizyolojisini bilmesi ve herşeyden önemlisi, hastasını dinleyen, işini özenle yapan bir kişi olmasıdır.

Bu konuda araştıracağım kriterler ne olabilir?

Ülkemizde bir hekimin ameliyat yapabilir duruma gelmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanlığının tescili gerekmektedir. Burun ameliyatlarında ilgili hekimin altyapısı önem taşır. İyi bir hekimi en iyi aynı hekime daha önce ameliyat olmuş ve yararlanmış hastalar salık verirler.

Yüz plastik cerrahisi ayrı bir uzmanlık mıdır?

Ülkemizde bu yönde henüz ayrı bir uzmanlık eğitimi oluşmamıştır. Bununla birlikte dünyada bu konuda çok sayıda ülkede üst uzmanlık eğitimi verilmektedir. Yani, yüz plastik ve estetik cerrahisi bir ek eğitim demek olmuştur. Ülkemizde 2005 yılında Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği kurulmuş ve bu yönde etkinliklerine başlamıştır.

Burun ameliyatı sonrasında yüzüm değişir mi?

Yalnızca burun ameliyatı yaptığı hastaların yalnızca burun şekillerinde değişiklik beklenir. Burunun güzelleşmesi ile göze batması azalacak, daha temiz bir yüz ifadesi ortaya çıkacaktır.

Burun ameliyatı sonrası beni ilk hafta neler bekliyor?

Bu dönemde hafif ağrılar, yanaklarınızda şişme ve göz altlarında morluklar olabilir. Ayrıca ilk günlerde burununuz açık da olsa kanlı akıntılar ve bazen nezle gibi bir hal olabilir.

Burun ameliyatı sonrası burnumun üstüne birşey koyuyor musunuz?

Evet, sıklıkla alçı benzeri sert bir örtü burnunuzun üstünde bulunacaktır. Bir hafta sonra tamamen çıkarılacaktır.

Burun ameliyatı sonrası ne zaman kontrollere gelmem gerekir?

Genellikle ilk haftanın sonunda ilk kontrolü yapmaktayız ve burun alt kısmındaki dikilleri almakta, burun içini temizlemekte, burun üstündeki örtücü malzemeyi çıkarmaktayım.

İkinci kontrol iki haftanın bitimindedir. Bu haftadan itibaren hastalarıma dikiş yerlerine sürecekleri merhemleri ve masaj gerekiyorsa masaj tekniklerini önermekteyim. Burun içini de bir kez daha kontrol ederim.

Sonraki kontroller sıklıkla burunun genel durumunu görmek içindir. Bir ay bitiminde ve daha sonraki aylarda da hastalarımı görmeyi tercih ediyorum. O kontrollerde fotoğraflarını çekiyor, açıklamalarda bulunuyorum.

Ameliyattan sonra nelerden kaçınmam gerekir?

Genel olarak ameliyat sonrası önemli hiçbir kısıtlamada bulunmam. İlk hafta ağır aktiviteden kaçınılması, çok sert gıda tüketilmemesi, aşırı sıcaktan uzak durulması dışında dikkat edilmesi gereken birşey yok sayılır. İzleyen haftalarda ise bir süre gözlük gibi buruna ağırlık yapabilecek şeylerden uzak durulması da doğru olur.

Ameliyattan sonra ilaç kullanacak mıyım?

Hastalarım antibiyotik ve basit bir ağrı kesiciyi üç gün süreyle kullanmalarını öneriyorum. Üzerinde en çok durduğum şey ise burun içinin nemlendirilmesini sağlayan tuzlu su sprayleri olmakta. Bu spraylerin sık sık kullanılması sayesinde burun içinde tıkayıcı kabukların oluşması engellenebilir.

Ameliyattan sonra banyo yapabilir miyim?

Evet. Tercihan ılık su ile ertesi günden itibaren banyo yapabilirsiniz.

Sigara içiyorum. Ameliyat olabilir miyim?

Sigara içmek yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyecek, iyileşme sürenizi uzatacak ve olası risklerle sizi karşı karşıya getirebilecektir. Ameliyat öncesi ve sonrasında size izin verene dek sigara içmemelisiniz.

Ameliyata gelirken yanımda ne getirmeliyim?

Tercihan önden açılan bir üst ve rahat bir giysi ile gelmelisiniz. Yanınızda başka hiç birşey getirmemeniz doğru olur.

Genel ilke olarak, anestezi alacak bir kişinin yanında ona eşlik eden biri bulunmalıdır.

Ameliyattan sonra burunumun aldığı şekil hemen belli olur mu?

Burun ameliyattan sonra belirgin şekilde şişkinlik gösterebilir. O nedenle şişliklerin inmesini beklemek gerekir.

Burnumun şişlikleri ne zaman iner?

Genellikle ilk hafta boyunca fazlasıyla olan şişlikler, ilk haftanın bitiminden itibaren azalmaya başlarlar. Bu süreden sonra burundaki şişlikler çoğu kimsenin farkedemeyeceği boyutlardadır.

Burunum ne zaman esas şeklini almış kabul edilir?

Genellikle bir yıldan sonra önemli değişiklik olmayacağını, bir başka deyişle bir yılın sonunda hemen hemen esas şeklini almış olacağını söyleyebiliriz.

Burun ameliyatının tekrar tekrar yapılması gerekir mi?

Hayır; ameliyatların %90’ından fazlası başarıyla sonuçlanmaktadır.

Tekrar ameliyat olmak gerekirse?

Bu her ne kadar düşük bir olasılıksa da, ikincil ameliyatların önemli bir kısmı yalnızca küçük düzeltmelerden oluşur. Zira yara iyileşmesinde hekimin kontrol edemediği faktörler vardır; bu durumda bir veya iki yıldan sonra küçük bir müdahale yapılabilir.

Burnumun estetik olarak değerlendirilmesi sırasında siz nelere dikkat ediyorsunuz?

Bir burunun tek başına değerlendirilmesi yanısıra kişinin yüzünün, fiziğinin, cilt tipinin, yaşam tarzının, yaşının, cinsiyetinin, ve kişisel tercihlerinin büyük önemi vardır. O halde burun kendi içinde üst-orta-alt bölüm olarak aralarındaki uyum, burun içiyle ilgisi, sağ-sol yan dengesi ele alınır. Yüzde kaşlar, gözler, çene çıkıklığı ve genişlikleri, elmacık kemikleri, dudak kalınlıkları, cilt kalitesini ele alırım. Kimi zaman burun ameliyatına bu nedenle ek bir işlem yapmayı da tercih edebilirim; çene kemiğini öne almak, dudakları kalınlaştırmak, kaşları yukarı çekmek gibi.

Estetik cerrahi sanatsal bir iş midir?

Tıp herşeyden önce bilim ve sanat üzerine kurulu insana bir hizmet tarzıdır. Estetik yaptığınız işe özen göstermekle başlar. Estetik görüş zamanla, deneyimle ve eğitimle elde edilen bir görüştür. Bir hekim olarak herşeyden önce hastam gelir. Estetik bir işlem yaparken de hastamın zarar görmemesini sağlamaya çalışırım. Estetik bir bütündür; yani ellerimde kan da olsa, ortaya çıkardığım ürünün a’dan z’ye mükemmel olması ana çabamdır.
Sosyal Medya
Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook Dr. Mazhar Çelikoyar Facebook
Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
Dr. Mazhar Çelikoyar

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Çelikoyar, Şişli Etfal Hastanesi’nde başladığı Kulak Burun Boğaz (KBB) ihtisasını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda tamamlayarak 1989 yılında KBB Uzmanlığını aldı.

Devamı..
 
 
 

KBB UZMANLIK ALANLARIM

Gırtlak Kanseri
 

GIRTLAK KANSERİ

Tükürük Bezi Kanseri
 

TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİ

Guatr Tedavisi
 

GUATR TEDAVİSİ

Tiroid Bezi Ameliyatı
 

TİROİD CERRAHİSİ

Rinoplasti
 

BURUN ESTETİĞİ

Sinüzit Tedavisi
 

SİNÜZİT TEDAVİSİ

 
OP. DR. MAZHAR ÇELİKOYAR İLETİŞİM ve RANDEVU BİLGİLERİ

OP. DR. MAZHAR ÇELİKOYAR İLETİŞİM

 
Dr. Mazhar Çelikoyar
[contact-form-7 id=”4″]