Baş ve boyun cerrahisi, kimi ülkede bir üst uzmanlık alanıdır, kimi ülkede ise Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizde de KBB uzmanlık ismiyle resmi belgelerde birleşik yazılmasa da, KBB uzmanlığı bu ünvanı uzun bir süredir birlikte kullanmayı yeğlemiştir.

Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanlık Alanları?

Baş ve boyun cerrahisinin uzmanlık alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Baş ve boyun kanserlerinin cerrahi tedavileri
 • Baş ve boyunun iyi huylu tümörlerinin cerrahi tedavileri
 • Tiroid bezinin cerrahi tedavileri
 • Tükürük bezlerinin cerrahi tedavileri
 • Diğer: Travma cerrahileri, kafa tabanı cerrahilerinin bir kısmı

 

Baş ve boyun cerrahı, üstteki konularla ilgili çalışmalarına kişisel eğitim-deneyim geçmişine bağlı olarak eklemeler yapabilir:

 • Yüz plastik ve rekonstrüktif cerrahisi
 • Diğer: Burun, protezli ses kazandırma teknikleri vb.

 

Ülkemizde baş ve boyun cerrahisi (BBC) uzmanlığını ilk kez duyanların hemen akıllarına boyun rahatsızlıkları, daha doğrusu boyun omurga rahatsızlıkları gelir. Boyun fıtığı, boyunda düzleşme gibi. Oysa BBC, bambaşka konularla ilgilenir. Baş ve boyun cerrahisinin ilgilenmediği alanlar

 • Boyun omurga sorunları
 • Boyun damar cerrahileridir.

 

Baş ve Boyun Cerrahının İlgilendiği Alanlar

Sonuçta, Baş ve boyun denince, cerrahın ilgilendiği organ ve dokular aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Saçlı deri ve yüz cildi
 • Göz kapakları ve göz çukuru
 • Burun boşlukları ve sinüsler
 • Kafa tabanı
 • Dudaklar
 • Ağız boşluğu
 • Yutak ve yemek borusu
 • Gırtlak ve nefes borusunun üst kısmı
 • Boyun lenf bezleri
 • Tiroid ve paratiroid bezleri
 • Tükürük bezleri
 • Sinir kökenli tümörler
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Yüz kemik tümörleri ve odontojenik lezyonlar

 

Kanserler

 • Tiroid kanserleri
 • Gırtlak kanserleri
 • Yutak kanserleri
 • Ağız içi kanserleri
 • Burun içi kanserleri
 • Tükürük bezi kanserleri
 • Yüz cildi kanserleri
 • Saçlı deri kanserleri
 • Üstteki kanserlerin boyuna yayılım gösterdikleri durumlar

 

İyi Huylu Tümörler

 • Tiroid nodülleri
 • Boyun içinde yerleşik tümöral oluşumlar (damarsal, sinirlere ait veya diğer)
 • Tükürük bezlerinin iyi huylu tümörleri
 • Paratiroid bezi tümörü

 

Doğuştan Gelen Bazı Hastalıklar

 • Tiroglossal dukt kisti
 • Brankial kist
 • Hemanjiom